Karta Rabatowa UCHACZ

Regulamin Programu KARTA RABATOWA UCHACZ
  1. Karta Rabatowa UCHACZ zwana dalej „kartą” jest własnością PPHU UCHACZ SP.J. 34-650 Tymbark Podłopień 303.
  2. Karta wydawana jest wyłącznie klientom pełnoletnim.
  3. Klient indywidualny uprawniony jest do otrzymania jednej karty.
  4. Firmy lub organizacje uprawnione są do otrzymania kilku kart.
  5. W przypadku zagubienia lub zniszczenia karty klient może wnioskować o wydanie nowej karty.
  6. Otrzymanie karty jest możliwe wyłącznie po zrealizowaniu transakcji na kwotę min. 100 zł brutto (produkty paliwowe i(lub) towary)
  7. Karta upoważnia klienta do korzystania z rabatów według następujących zasad:
- rabat udzielany jest na produkty paliwowe tzn. olej napędowy, benzynę oraz gaz LPG
- wartość rabatu zależy od ilości zakupionego paliwa w miesiącu poprzedzającym miesiąc , w którym dokonywana jest   transakcja z udziałem karty rabatowej,
- wysokości rabatów :

0,02zł / 1 litr dla ilości 0-100 litrów (łączny zakup paliwa / 1 miesiąc)
0,03zł / 1 litr dla ilości 100-500 litrów (łączny zakup paliwa / 1 miesiąc)
0,07zł / 1 litr dla ilości powyżej 500 litrów (łączny zakup paliwa / 1 miesiąc)

- dla każdego klienta korzystającego z karty przeprowadzona zostanie analiza w ostatni dzień każdego miesiąca,
- na podstawie w/w analizy zostanie przyporządkowany rabat na kolejny miesiąc.


  1. Warunkiem koniecznym do uzyskania rabatu podczas realizacji transakcji jest okazanie przez klienta Karty Rabatowej UCHACZ.
  2. P.P.H.U. Uchacz Sp.J. jako organizator programu Karta Rabatowa UCHACZ zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie, a w szczególności zmian w zakresie wysokości rabatów lub ewentualnego wstrzymania programu Karta Rabatowa UCHACZ.
  3. Punkt wydawania i akceptacji Karty Rabatowej UCHACZ:
Stacja Paliw UCHACZ
ul.Wenecja 9
34-100 Wadowice
im
im

Nasze marki

Partnerzy

orlen
orlen
orlen
orlen
orlen
orlen
Grupa UCHACZ Spółka Akcyjna Spółka Jawna

34-650 Tymbark
Podłopień 303
Nip: 737-18-62-099
Regon: 492044720
KRS: 0000077834
Wszelkie prawa zastrzeżone © Uchacz.com | 2008-2018